Kiến thức

Tìm hiều về công suất làm lạnh của điều hòa nhiệt độ

By : 257 Views12/01/2018
Tìm hiều về công suất làm lạnh của điều hòa nhiệt độ

Tìm hiều về công suất làm lạnh của điều hòa nhiệt độ

Điều hoà là thiết bị thiết yếu cho gia đình, cũng là phần không nhỏ chi phí điện năng hàng … Đọc thêm » “Tìm hiều về công suất làm lạnh của điều hòa nhiệt độ”

Xem thêm

Điều hoà là thiết bị thiết yếu cho gia đình, cũng là phần không nhỏ chi phí điện năng hàng tháng. Để tiết kiệm năng lượng tối ưu hoá nhu cầu sử dụng. Chúng ta sẽ tìm hiểu những thông số cơ bản về điều hoà dưới dây: 1 HP = 2545 BTU/hour 1 kW = 3412 BTU/hour 1 kW = 1.34 HP Không có chuyện 9000BTU/h = 1HP. Đây là sai lầm...Đọc Thêm

Điều hòa Multy là gì?

By : 265 Views12/01/2018
Điều hòa Multy là gì?

Điều hòa Multy là gì?

Là điều hòa có một cục nóng kết nối với từ 2 dàn lạnh trở lên nhằm tiết kiệm không … Đọc thêm » “Điều hòa Multy là gì?”

Xem thêm

Là điều hòa có một cục nóng kết nối với từ 2 dàn lạnh trở lên nhằm tiết kiệm không gian đặt cục nóng và tận dụng khả năng tập trung làm mát phòng ưu tiên nhờ sử dụng hệ số làm lạnh không đồng thời. Một cục nóng có khả năng kết nối với nhiều dàn lạnh khác nhau như: dàn lạnh treo...Đọc Thêm